چهارشنبه 3 بهمن 1397   07:12:17
اخبار

 

 
بيشتر
اطلاعیه
بيشتر
ساختار دفتر

معرفی دفتر

v      ماموریت دفتر

v      تماس با دفتر

v      معرفی مدیران از بدو تاسیس

v      معرفی همکاران دفتر

گروه کارآفرینی و نوآوری

v      ماموریت گروه

v      تماس با گروه

گروه ارتباط با صنعت

v      ماموریت گروه

v      تماس با گروه

گروه توسعه و تجاری­سازی فناوری

v      ماموریت گروه

v      تماس با گروه

 
آئین نامه و دستورالعمل ها


گروه کارآفرینی و نورآوری

v       آئین­نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

v       آئین­نامه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور

مراکز رشد

v      آئین نامه مراکز رشد

·         آئین­نامه و فرمهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ü        آئین­نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

ü        الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناوری

ü        اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور
پرسشنامه تاسیس مراکز رشد واحدهای فناوری


·         آئین­نامه­ها و فرمهای داخلی

ü        آئین­نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام­نور
دستورالعمل اجرایی آئین نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام نور

 

v      آئین نامه ایجاد شرکت دانش بنیان

·         آئین نامه ایجاد شرکت دانش بنیان

ü        دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ü        آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت­های دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه (دانشگاه پیام نور)

 

·         آئین نامه­های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ü       آئین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ü       آئین­نامه ارزیابی موسسات و شرکتهای دانش بنیان

ü       فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

 

گروه ارتباط با صنعت و جامعه

v      فرم ها و قراردادها

·         فرم مجوز انجام طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی (فرم شماره 1)

·         فرم توافقنامه داخلی با عضو علمی برای انجام طرح پژوهشی واگذار شده از طرف سایر نهادها (فرم شماره 21)

·         نمونه پیش نویس قرارداد طرح ارتباط با صنعت و جامعه

v      راهنمای انجام طرح

v      نحوه محاسبه بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

 

گروه توسعه و تجاری­سازی فناوری

·         فرم درخواست برگزاری رویدادهای کارآفرینی (استارتاپ) دانشگاه پیام نور
شیوه نامه انتخاب فناوران برتر دانشگاه پیام نور
فرم انتخاب فناور برتر دانشگاه پیام نور

بيشتر
جشنواره و همایش ها
کارگاه و دوره آموزشی کارآفرینی

کارگاه آموزشی : 
کارگاه های آموزشی به منظور افزایش توان مهارتی افراد تشکیل می شود و بیشتر به صورت عملی و تئوری انجام می شود، تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه ها محدود است و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه می شود. در حوزه کارآفرینی کارگاه هایی که در سطح مراکز و واحدهای استانها برگزار می شود به شیوه معمول سایر کارگاهها و با موضوعات مرتبط با این حوزه ارائه می شود و کارگاه هایی که به صورت سراسری از طریق ویدئو کنفرانس و سیستم آموزش مجازی برگزار می شود معمولا با تعداد بیشتری شرکت کننده و به صورت تئوری ارائه می شود.

دوره آموزشی: 

دوره های آموزشی به صورت تئوری ارائه می شود و ارائه آن نیاز به تهیه طرح درس دارد، تعداد شرکت کنندگان در دوره ها تقریبا محدودیتی ندارد و برای ایشان مدرک صادر می شود. دوره های آموزشی کارآفرینی با موضوعات مرتبط با این حوزه تشکیل می شود.

 

بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites