1394/9/17 سه‌شنبه


هدف برگزاری دوره مهارت آموزی:

آموزش مهارتهای لازم به دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه در زمینه ­های مورد علاقه آنها، به منظور آمادگی ایشان برای راه­اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل با هدف ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری دانش­آموختگان دانشگاه