دوشنبه 25 تیر 1403   00:07:18
اخبار
بيشتر
اطلاعیه
بيشتر
ساختار دفتر
1397/2/29 شنبه

معرفی دفتر

v      ماموریت دفتر

v      تماس با دفتر

v      معرفی مدیران از بدو تاسیس

v      معرفی همکاران دفتر

گروه کارآفرینی و نوآوری

v      ماموریت گروه

v      تماس با گروه

گروه ارتباط با صنعت

v      ماموریت گروه

v      تماس با گروه

گروه توسعه و تجاری­سازی فناوری

v      ماموریت گروه

v      تماس با گروه

آئین نامه و دستورالعمل ها
1397/2/29 شنبه

گروه کارآفرینی و نورآوری

v       آئین‌نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

v       آئین‌نامه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور

فناوری
        
طرح دستیار فناوری
        
آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری

مراکز رشد

v      آئین نامه مراکز رشد

·         آئین‌نامه و فرمهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ü        آئین‌نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

ü        الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناوری

ü        اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور
کاربرگ درخواست راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور
اساسنامه الگوی پارک علم و فناوری (دولتی / نهاد عمومی)
آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری


·         آئین‌نامه‌ها و فرمهای داخلی

ü        آئین‌نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام‌نور
دستورالعمل اجرایی آئین نامه شبکه مراکز نوآوری دانشگاه پیام نور

 

v      آئین نامه ایجاد شرکت دانش بنیان

·         آئین نامه ایجاد شرکت دانش بنیان

ü        دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ü        آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه (دانشگاه پیام نور)

 

·         آئین نامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ü       آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ü       آئین‌نامه ارزیابی موسسات و شرکتهای دانش بنیان

ü       فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

 

گروه ارتباط با صنعت و جامعه

v      فرم ها و قراردادها

·         فرم مجوز انجام طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی (فرم شماره 1)

·         فرم توافقنامه داخلی با عضو علمی برای انجام طرح پژوهشی واگذار شده از طرف سایر نهادها (فرم شماره 21)
طرح
توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)

          نمونه پیش نویس قرارداد طرح ارتباط با صنعت و جامعه
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نمون برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت
شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در جامعه و صنعت
راهنمای روند انجام دوره فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت

 

v      راهنمای انجام طرح

v      نحوه محاسبه بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

 

گروه توسعه و تجاری‌سازی فناوری

·       آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه پیام نور  
فرم درخواست برگزاری رویدادهای کارآفرینی (استارتاپ) دانشگاه پیام نور
توافق نامه همکاری مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (پتنت ایران)
نکات مهم ثبت اختراع در خازج از کشور
شیوه نامه انتخاب فناوران برتر دانشگاه پیام نور
فرم انتخاب فناور برتر دانشگاه پیام نور

بيشتر
جشنواره و همایش ها
1397/4/9 شنبه
کارگاه و دوره آموزشی کارآفرینی
1397/3/20 یکشنبه

کارگاه آموزشی : 
کارگاه های آموزشی به منظور افزایش توان مهارتی افراد تشکیل می شود و بیشتر به صورت عملی و تئوری انجام می شود، تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه ها محدود است و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه می شود. در حوزه کارآفرینی کارگاه هایی که در سطح مراکز و واحدهای استانها برگزار می شود به شیوه معمول سایر کارگاهها و با موضوعات مرتبط با این حوزه ارائه می شود و کارگاه هایی که به صورت سراسری از طریق ویدئو کنفرانس و سیستم آموزش مجازی برگزار می شود معمولا با تعداد بیشتری شرکت کننده و به صورت تئوری ارائه می شود.

دوره آموزشی: 

دوره های آموزشی به صورت تئوری ارائه می شود و ارائه آن نیاز به تهیه طرح درس دارد، تعداد شرکت کنندگان در دوره ها تقریبا محدودیتی ندارد و برای ایشان مدرک صادر می شود. دوره های آموزشی کارآفرینی با موضوعات مرتبط با این حوزه تشکیل می شود.

 

بيشتر