اخبار
1400/2/13 دوشنبه
کتاب درس
کتاب درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

.

قابل توجه روسای محترم ارتباط با صنعت دانشگاه و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
با سلام و احترام؛


معرفی کتاب درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر در توسعه همکاری با جامعه و صنعت  به پیوست تقدیم می گردد.


دریافت فایل کتاب 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر