اخبار
1400/2/13 دوشنبه
معرفی کتاب
مشارکت دانشگاه ها در پاسخگویی به نیازها و بهره برداری از مزیت های استانی

.

قابل توجه روسای محترم ارتباط با صنعت دانشگاه و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
با سلام و احترام؛


معرفی کتاب مشارکت دانشگاه ها در پاسخگویی به نیازها و بهره برداری از مزیت های استانی به پیوست تقدیم می گردد.


دریافت فایل کتاب 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر