اخبار
1400/4/7 دوشنبه
هجدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت
هجدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

.

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
با سلام و احترام؛


گزارش هجدهمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی  کشور به پیوست تقدیم می گردد.


دریافت فایل گزارش 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر