اخبار
1400/9/21 یکشنبه
اعضای محترم هیئت علمی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی

.

قابل توجه روسای محترم ارتباط با صنعت دانشگاه و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
با سلام و احترام؛


جهت بارگذاری اطلاعات طرح های ارتباط با صنعت و جامعه در سامانه ساجد برای دریافت مفاصاحساب از بیمه تامین اجتماعی، مدارک ذیل مورد نیاز می باشد:

- قرارداد طرح پژوهشی
- فرم مجوز انجام طرح پژوهشی اعضای هیئت علمی و دستیاران علمی دانشگاه با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی (فرم شماره 1)
- شناسه ملی کارفرما

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر